Golden State Warriors

1946 онд байгуулагдсан. 

  • NBA-ийн аварга 5 удаа
  • Бүсийн аварга 9 удаа
  • Дивизионы аварга 5 удаа

Мөнхөлсөн дугааруудын тоо 6:

  • #13 Уилт Чемберлен
  • #14 Том Мешери
  • #16 Аль Аттлес
  • #17 Крис Маллин
  • #24 Рик Бэрри
  • #42 Нэт Турмонд