Houston Rockets

1967 онд байгуулагдсан.

  • NBA-ийн аварга: 2 удаа
  • Бүсийн аварга: 4 удаа
  • Дивизионы аварга: 5 удаа

Мөнхөлсөн дугааруудын тоо: 7

  • #11 Яао Мин
  • #22 Клайд Дрэкслэр
  • #23 Кэлвин Мөрфи
  • #24 Мөүсэс Малон
  • #34 Хакин Оложуан
  • #45 Рүди Томяанович 
  •  CD Кэрролл Давсон