Minnesota Timberwolves

1989 онд байгуулагдсан.

  • NBA-ийн аварга: 0 удаа
  • Бүсийн аварга: 0 удаа
  • Дивизионы аварга: 1 удаа

Мөнхөлсөн дугааруудын тоо: 1

  • #2 Малик Сили