Washington Wizards

1961 онд байгуулагдсан.

  • NBA-ийн аварга: 1 удаа
  • Бүсийн аварга: 4 удаа
  • Дивизионы аварга: 7 удаа

Мөнхөлсөн дугааруудын тоо: 4 

  • #10 Өрл Монро
  • #11 Элвин Хэйс
  • #25 Гас Жонсон
  • #41 Уэс Ансэлд