Ёров, Ёмбоо - "Алтан өргөө"

"Алтан өргөө" (Die goldene Jurte) -1961 онд бүтсэн Монгол улс, Герман улсын хамтарсан уран сайхны кино. БНМАУ-ын Монголын кино үйлдвэр, БНАГУ-ын DEFA (Deutsche Film-Aktiengesellschaft) үйлдвэрийн хамтарсан бүтээл юм.
Ёровын дүрд - С.Сүхбаатар, Ембоогийн дүрд - Г.Цэгмид нар тоглосон байна.