High Sparrow

Түүний жинхэнэ нэр нь тодорхойгүй бөгөөд Нэгдүгээр Томмен хааныг хаан ширээнд залрах үед маш нөлөөтэй болсон юм.