Elsa Hosk

  • 28 настай 
  • Швед 
  • Сахиусан тэнгэрийн гэрээ: 2015 оноос өнөөдрийг хүртэл 
  • Victoria Secret шоунд оролцсон тоо: 6