Adriana Lima

  • 36 настай 
  • Бразил 
  • Сахиусан тэнгэрийн гэрээ: 2000 оноос өнөөдрийг хүртэл 
  • Victoria Secret шоунд оролцсон тоо: 16