Stella Maxwell

  • 27 настай 
  • Шинэ Зеланд 
  • Сахиусан тэнгэрийн гэрээ: 2015 оноос өнөөдрийг хүртэл 
  • Victoria Secret шоунд оролцсон тоо: 3