Candice Swanepoel

  • 28 настай 
  • ӨАБНУ 
  • Сахиусан тэнгэрийн гэрээ: 2010 оноос өнөөдрийг хүртэл 
  • Victoria Secret шоунд оролцсон тоо: 9