Jasmine Tookes

  • 26 настай 
  • АНУ 
  • Сахиусан тэнгэрийн гэрээ: 2015 оноос өнөөдрийг хүртэл 
  • Victoria Secret шоунд оролцсон тоо: 5