Татар

Татар хамтлаг нь 2001 онд байгуулагдсан.

Хамтлагийн гишүүд:

  • Заяа
  • Жагаа
  • Мөөгий

Цомог:

  • "Татар"
  • "Second Album"
  • "Alone"
  • "Freedom"
  • "Нөлөөллөөс дээгүүр"