New Orleans Pelicans

2002 он байгуулагдсан.

  • NBA-ийн аварга: 0 удаа
  • Бүсийн аварга: 0 удаа
  • Дивизионы аварга: 1 удаа

Мөнхөлсөн дугааруудын тоо: 1

  • #7 Пэтэ Маравич