Orlando Magic

1989 онд байгуулагдсан

  • NBA-ийн аварга: 0 удаа
  • Бүсийн аварга : 2 удаа
  • Дивизионы аварга: 5 удаа

Мөнхөлсөн дугааруудын тоо: 1

  • #6 Хөгжөөн дэмжигчид