Sandor Clegane

"Нохой" хочит Сандор Клеган нь Грегор Клеганий дүү бөгөөд Жоффри Баратеоныг Blackwater-ын тулаанд амь үрэгдэх хүртэл хувийн бие хамгаалагч нь байсан. Үхэхээс бусдыг үзэн оргодол хэмээгдсэн тэрээр Brotherhood Without Banners-тай амьдрах хүсэл зорилго олохоор бэдрэн яваа.