Bronn

Бронн нь маш аюултай, мөн чадварлаг хөлсний цэрэг бөгөөд Тирион Ланнистерийн Эйри дэх сорил тулаанд түрүүлснээр нэр хүндтэй болов. Дараа нь Бронн Тирионы албанд зүтгэн түүний бие хамгаалагч болсон билээ.