Minecraft

Minecraft-ийг Шведийн тоглоом бүтээгч Нотч хочит Маркус Перссон анх бүтээн, дараа нь Mojang бүрэн гүйцэт хөгжүүлэн дуусгасан видео тоглоом юм. Энэхүү тоглоомонд тоглогчид 3D ертөнцөд хайрцагаар барилга барин тоглодог.