Mortal Kombat 3

Mortal Kombat 3 (MK3) нь 1995 онд  Midway компаний гаргасан Mortal Kombat цувралын 3 дахь тоглоом ба эхлээд аркаде хэлбэрээр гарсан юм.