Battle City

Battle City нь 1985 онд Намко компаний хөгжүүлэн гаргасан олон чиглэлд бууддаг видео тоглоом юм. Энэхүү тоглоом нь 1980 онд Намкогийн гаргасан  Tank Battalion тоглоомын үргэлжлэл ба түүний дараагийн хувилбар нь  Tank Force нэрээр 1991 онд гарсан.