Lily Aldridge

  • 31 настай 
  • АНУ 
  • Сахиусан тэнгэрийн гэрээ: 2010 оноос өнөөдрийг хүртэл 
  • Victoria Secret шоунд оролцсон тоо: 8