Josephine Skriver

  • 24 настай 
  • Дани 
  • Сахиусан тэнгэрийн гэрээ: 2016 оноос өнөөдрийг хүртэл 
  • Victoria Secret шоунд оролцсон тоо: 4