Эрх Чөлөө

Эрх чөлөө хамтлаг 1996 онд байгуулагдсан.