Brooklyn Nets

1967 онд байгуулагдсан.

  • NBA-ийн аварга : 0 удаа
  • Бүсийн аварга: 2 удаа
  • Дивизионы аварга: 4 удаа

Мөнхөлсөн дугааруудын тоо: 6

  • #3 Дражэн Петрович
  • #5 Жэсон Кидд
  • #23 Жон Виллиамсон
  • #25 Билл Мэлкионни
  • #32 Жулиус Өрвин
  • #52 Бак Виллиамс