Мөнхийн реп

Мөнхийн реп хамтлаг нь 2001 онд байгуулагдсан. 

Хамтлагийн гишүүд:

  • П.Мягмарбаяр 
  • Ц.Батжаргал 
  • Б.Лхагвацэрэн