Mon Ta Rap

Mon Ta Rap хамтлаг нь 1995 онд байгуулагдсан.

Гишүүд:

  • Золоо 
  • Майна 
  • Баяраа
  • Пүүжээ