Арав.мн

#1 Үгийн сүлжээ

Амжилт хүсье.

Босоогоор

    Хөндлөнгөөр