Арав.мн
Make Green

Make Green

НОГООН ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Нийтлэлч

Нийтлэлийн тоо19Дундаж үнэлгээ9.2Уншсан тоо570587
Амьтан, Ургамал

Ногоон байгууламжийн тухай ойлголт

4 сарын 15, 2021
Амьтан, Ургамал

Acer negundo L. - Яшилнавчит агч

9 сарын 22, 2020

Амьтан, Ургамал

Acer tataricum subsp. ginnala - Гиннал агч

9 сарын 16, 2020
Амьтан, Ургамал

Rosa rugosa Thurb. - Үрчгэр сарнай

9 сарын 12, 2020

Амьтан, Ургамал

Мод тарих зөвлөгөө

5 сарын 09, 2020
Амьтан, Ургамал

Монгол орны ховор амьтад - ХАЛИУН БУГА

11 сарын 11, 2018

Амьтан, Ургамал

Монгол орны ховор амьтад - ТАХЬ

10 сарын 24, 2018
Амьтан, Ургамал

Монгол орны ховор амьтад - ХУЛАН

3 сарын 12, 2018

Амьтан, Ургамал

Монгол орны ховор амьтад - БӨХӨН

3 сарын 01, 2018
Амьтан, Ургамал

Монгол орны ховор амьтад - МАЗААЛАЙ

2 сарын 02, 2018

Quiz game - Start
Үгийн сүлжээ - Start